آموزش Powerpoint: متحرک سازی و ایجاد انیمیشن در اسلایدها  

یکی از روش های ارائه زیباتر مطالب، ایجاد انیمیشن و متحرک سازی متون در اسلایدها است. در این جلسه به آموزش و یادگیری آن خواهیم پرداخت.
منظور از متحرک سازی در پاورپوینت، متحرک سازی در هنگام تعویض دو اسلاید و یا متحرک کردن محتویات اسلاید است که هر دو، هدفی جز جذاب کردن ارائه مطلب را دنبال نمی کنند.
در حالت اول (متحرک سازی در هنگام تعویض دو اسلاید) می توان اسلاید بعدی را از پایین به بالا، چپ به راست، کمرنگ به پر رنگ و.... متحرک کرد. 
در حالت دوم (متحرک

ادامه مطلب  

رگرسیون و درخت تصمیم  

رگرسیونپیش بینی مقدار یک متغیر پیوسته بر اساس مقادیر سایر
متغیرها بر مبنای یک مدل وابسته خطی یا غیر خطی رگرسیون نامیده می شود. رگرسیون در
علوم آمار و شبکه های عصبی به صورت وسیع مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. در
واقع یک بردار X به عنوان ورودی داریم که به متغیر
خروجی Y نگاشت شده است. هدف محاسبه Y یا همان (X)F است که از روی تخمین تابع مقدار آن محاسبه می شود. در
اینجا می بایست به ازای یک بردار X ، مقدار دقیق Y قابل محاسبه باشد. این کاربرد نیز مانند دست

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1