وقتی آقای هاشمی از قطعی بودن پیروزی روحانی سخن می گوید، باید کمی نگران شد  

مهدی محمدی
حمایت صریح آقاي هاشمي رفسنجانی از آقاي روحانی عجیب نیست. اما وقتی آقاي هاشمي از قطعی بودن پیروزی روحانی سخن می گوید، باید کمی نگران شد. آخرین بار که ایشان پیروزی یک کاندیدا را قطعی دانست، کشور در بی سابقه ترین آشوب دهه های گذشته فرو رفت. من پیشنهاد می کنم به جای پیشگویی های فال بینانه، آقاي هاشمي مسئولیت تبیین و دفاع از کارنامه دولت را بپذیرد. آقاي روحانی خود چندان علاقه ای به واقعیت نشان نمی دهد، چرا که شواهد می گوید همچنان به «مع

ادامه مطلب  

وقتی آقای هاشمی از قطعی بودن پیروزی روحانی سخن می گوید، باید کمی نگران شد  

مهدی محمدی
حمایت صریح آقاي هاشمي رفسنجانی از آقاي روحانی عجیب نیست. اما وقتی آقاي هاشمي از قطعی بودن پیروزی روحانی سخن می گوید، باید کمی نگران شد. آخرین بار که ایشان پیروزی یک کاندیدا را قطعی دانست، کشور در بی سابقه ترین آشوب دهه های گذشته فرو رفت. من پیشنهاد می کنم به جای پیشگویی های فال بینانه، آقاي هاشمي مسئولیت تبیین و دفاع از کارنامه دولت را بپذیرد. آقاي روحانی خود چندان علاقه ای به واقعیت نشان نمی دهد، چرا که شواهد می گوید همچنان به «مع

ادامه مطلب  

وقتی آقای هاشمی از قطعی بودن پیروزی روحانی سخن می گوید، باید کمی نگران شد  

مهدی محمدی
حمایت صریح آقاي هاشمي رفسنجانی از آقاي روحانی عجیب نیست. اما وقتی آقاي هاشمي از قطعی بودن پیروزی روحانی سخن می گوید، باید کمی نگران شد. آخرین بار که ایشان پیروزی یک کاندیدا را قطعی دانست، کشور در بی سابقه ترین آشوب دهه های گذشته فرو رفت. من پیشنهاد می کنم به جای پیشگویی های فال بینانه، آقاي هاشمي مسئولیت تبیین و دفاع از کارنامه دولت را بپذیرد. آقاي روحانی خود چندان علاقه ای به واقعیت نشان نمی دهد، چرا که شواهد می گوید همچنان به «مع

ادامه مطلب  

وقتی آقای هاشمی از قطعی بودن پیروزی روحانی سخن می گوید، باید کمی نگران شد  

مهدی محمدی
حمایت صریح آقاي هاشمي رفسنجانی از آقاي روحانی عجیب نیست. اما وقتی آقاي هاشمي از قطعی بودن پیروزی روحانی سخن می گوید، باید کمی نگران شد. آخرین بار که ایشان پیروزی یک کاندیدا را قطعی دانست، کشور در بی سابقه ترین آشوب دهه های گذشته فرو رفت. من پیشنهاد می کنم به جای پیشگویی های فال بینانه، آقاي هاشمي مسئولیت تبیین و دفاع از کارنامه دولت را بپذیرد. آقاي روحانی خود چندان علاقه ای به واقعیت نشان نمی دهد، چرا که شواهد می گوید همچنان به «مع

ادامه مطلب  

هاشمی رفسنجانی در بیمارستان بستری شد  

خبرآنلاین /

 رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیمارستان بستری شد.
 
محمد هاشمي گفت: آقاي هاشمي امروز به علت عارضه‌ای که برای ایشان ایجاد
شد در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شدند که بحمدالله حال ایشان رو به
بهبود است.

ادامه مطلب  

هاشمی رفسنجانی در بیمارستان بستری شد  

خبرآنلاین /

 رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بیمارستان بستری شد.
 
محمد هاشمي گفت: آقاي هاشمي امروز به علت عارضه‌ای که برای ایشان ایجاد
شد در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شدند که بحمدالله حال ایشان رو به
بهبود است.

ادامه مطلب  

علت مرگ آیت الله هاشمی رفسنجانی  

علت مرگ آیت الله هاشمي رفسنجانی
علت مرگ آیت الله هاشمي رفسنجانی
علت مرگ آیت الله هاشمي رفسنجانی
فرارو :
علت فوت آیت‌الله هاشمي به روایت برادرش
کد خبر: ۳۰۱۹۷۱
۲۰ دی ۱۳۹۵ - ۰۱:۲۱
میزان نوشت: محمد هاشمي گقت: علت فوت آیت الله هاشمي رفسنجانی سکته قلبی بود.
وی گفت: به محض اینکه آن مرحوم را به نزدیک ترین بیمارستان رساندیم تیم قوی آمد و وزیر بهداشت هم آمد و سعی کردند ایشان را احیا کنند ولی موفق نشدند.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

علت مرگ آیت الله هاشمی رفسنجانی  

علت مرگ آیت الله هاشمي رفسنجانی
علت مرگ آیت الله هاشمي رفسنجانی
علت مرگ آیت الله هاشمي رفسنجانی
فرارو :
علت فوت آیت‌الله هاشمي به روایت برادرش
کد خبر: ۳۰۱۹۷۱
۲۰ دی ۱۳۹۵ - ۰۱:۲۱
میزان نوشت: محمد هاشمي گقت: علت فوت آیت الله هاشمي رفسنجانی سکته قلبی بود.
وی گفت: به محض اینکه آن مرحوم را به نزدیک ترین بیمارستان رساندیم تیم قوی آمد و وزیر بهداشت هم آمد و سعی کردند ایشان را احیا کنند ولی موفق نشدند.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

بسم الله الرحمن الرحیم  

مافیای قدرت و ثروت»ناوگان کشتیرانی مافیای ثروت و قدرتهمانطور که در اخبار قبلی اشاره شد، خاندان آقاي هاشمي از یک سو دارای نفوذ گسترده‌ای در بنادر و گمرکات کشور بوده و از سوی دیگربرخی از شرکتهای خصوصی در زمینۀ سازه‌های دریایی را نیز در اختیار گرفته‌اند. این امر سبب شده‌ که افراد و نزدیکان این خاندان، حوزۀ فعالیت خود را در راستای تشکیل ناوگان دریایی و کشتی‌سازی گسترش دهند.بدیهی است که یکی از کارکردهای کشتی‌سازی و تشکیل ناوگان دریایی، تس

ادامه مطلب  

بسم الله الرحمن الرحیم  

مافیای قدرت و ثروت»ناوگان کشتیرانی مافیای ثروت و قدرتهمانطور که در اخبار قبلی اشاره شد، خاندان آقاي هاشمي از یک سو دارای نفوذ گسترده‌ای در بنادر و گمرکات کشور بوده و از سوی دیگربرخی از شرکتهای خصوصی در زمینۀ سازه‌های دریایی را نیز در اختیار گرفته‌اند. این امر سبب شده‌ که افراد و نزدیکان این خاندان، حوزۀ فعالیت خود را در راستای تشکیل ناوگان دریایی و کشتی‌سازی گسترش دهند.بدیهی است که یکی از کارکردهای کشتی‌سازی و تشکیل ناوگان دریایی، تس

ادامه مطلب  

بسم الله الرحمن الرحیم  

مافیای قدرت و ثروت»ناوگان کشتیرانی مافیای ثروت و قدرتهمانطور که در اخبار قبلی اشاره شد، خاندان آقاي هاشمي از یک سو دارای نفوذ گسترده‌ای در بنادر و گمرکات کشور بوده و از سوی دیگربرخی از شرکتهای خصوصی در زمینۀ سازه‌های دریایی را نیز در اختیار گرفته‌اند. این امر سبب شده‌ که افراد و نزدیکان این خاندان، حوزۀ فعالیت خود را در راستای تشکیل ناوگان دریایی و کشتی‌سازی گسترش دهند.بدیهی است که یکی از کارکردهای کشتی‌سازی و تشکیل ناوگان دریایی، تس

ادامه مطلب  

بسم الله الرحمن الرحیم  

مافیای قدرت و ثروت»ناوگان کشتیرانی مافیای ثروت و قدرتهمانطور که در اخبار قبلی اشاره شد، خاندان آقاي هاشمي از یک سو دارای نفوذ گسترده‌ای در بنادر و گمرکات کشور بوده و از سوی دیگربرخی از شرکتهای خصوصی در زمینۀ سازه‌های دریایی را نیز در اختیار گرفته‌اند. این امر سبب شده‌ که افراد و نزدیکان این خاندان، حوزۀ فعالیت خود را در راستای تشکیل ناوگان دریایی و کشتی‌سازی گسترش دهند.بدیهی است که یکی از کارکردهای کشتی‌سازی و تشکیل ناوگان دریایی، تس

ادامه مطلب  

بسم الله الرحمن الرحیم  

مافیای قدرت و ثروت»ناوگان کشتیرانی مافیای ثروت و قدرتهمانطور که در اخبار قبلی اشاره شد، خاندان آقاي هاشمي از یک سو دارای نفوذ گسترده‌ای در بنادر و گمرکات کشور بوده و از سوی دیگربرخی از شرکتهای خصوصی در زمینۀ سازه‌های دریایی را نیز در اختیار گرفته‌اند. این امر سبب شده‌ که افراد و نزدیکان این خاندان، حوزۀ فعالیت خود را در راستای تشکیل ناوگان دریایی و کشتی‌سازی گسترش دهند.بدیهی است که یکی از کارکردهای کشتی‌سازی و تشکیل ناوگان دریایی، تس

ادامه مطلب  

بسم الله الرحمن الرحیم  

مافیای قدرت و ثروت»ناوگان کشتیرانی مافیای ثروت و قدرتهمانطور که در اخبار قبلی اشاره شد، خاندان آقاي هاشمي از یک سو دارای نفوذ گسترده‌ای در بنادر و گمرکات کشور بوده و از سوی دیگربرخی از شرکتهای خصوصی در زمینۀ سازه‌های دریایی را نیز در اختیار گرفته‌اند. این امر سبب شده‌ که افراد و نزدیکان این خاندان، حوزۀ فعالیت خود را در راستای تشکیل ناوگان دریایی و کشتی‌سازی گسترش دهند.بدیهی است که یکی از کارکردهای کشتی‌سازی و تشکیل ناوگان دریایی، تس

ادامه مطلب  

بسم الله الرحمن الرحیم  

مافیای قدرت و ثروت»ناوگان کشتیرانی مافیای ثروت و قدرتهمانطور که در اخبار قبلی اشاره شد، خاندان آقاي هاشمي از یک سو دارای نفوذ گسترده‌ای در بنادر و گمرکات کشور بوده و از سوی دیگربرخی از شرکتهای خصوصی در زمینۀ سازه‌های دریایی را نیز در اختیار گرفته‌اند. این امر سبب شده‌ که افراد و نزدیکان این خاندان، حوزۀ فعالیت خود را در راستای تشکیل ناوگان دریایی و کشتی‌سازی گسترش دهند.بدیهی است که یکی از کارکردهای کشتی‌سازی و تشکیل ناوگان دریایی، تس

ادامه مطلب  

خبر مرگ ناگهانی ایت الله رفسنجانی  

خبر فوت ایت الله رفسنجانی تایید شد.
به گزارش بیست و سی  آیت الله هاشمي رفسنجانی به دیار باقی شتافت.
به گزارش زیگیل آیت‌الله هاشمي از ساعاتی قبل دچار مشکل قلبی شده بود .
او امروز در بیمارستان شهدای تجریش بستری بود که دقایقی پیش به دیار باقی
شتافت.
پزشکان برای او تلاش زیادی کردند ولی به نتیجه نرسیدند.
این خبر ناگوار را به تمامی ملت ایران و مخصوصا خانواده ایشان تسلیت میگوییم.
اول که این خبر رسانه ای شد تکذیب گشت و شایعه دانسته شد. ولی طبق اطلاعا

ادامه مطلب  

سن هاشمی رفسنجانی  

سن هاشمي رفسنجانی
سن هاشمي رفسنجانی
سن هاشمي رفسنجانی
اکبر هاشمي بهرمانی (زادهٔ ۳ شهریور ۱۳۱۳ در رفسنجان - درگذشتهٔ ۱۹ دی ۱۳۹۵ در تهران) مشهور به علی اکبر هاشمي رفسنجانی روحانی سیاستمدار ایرانی، مفسر قرآن،[۲][۳] رئیس اسبق مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، نمایندهٔ مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری و رئیس هیئت مؤسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی بود. وی نخستین رئیس مجلس شورای اسلامی و چهارمین رئیس جمهور ایران در دو دوره پیاپی بین سال‌های ۱۳۶۸ تا

ادامه مطلب  

سن هاشمی رفسنجانی  

سن هاشمي رفسنجانی
سن هاشمي رفسنجانی
سن هاشمي رفسنجانی
اکبر هاشمي بهرمانی (زادهٔ ۳ شهریور ۱۳۱۳ در رفسنجان - درگذشتهٔ ۱۹ دی ۱۳۹۵ در تهران) مشهور به علی اکبر هاشمي رفسنجانی روحانی سیاستمدار ایرانی، مفسر قرآن،[۲][۳] رئیس اسبق مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، نمایندهٔ مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری و رئیس هیئت مؤسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی بود. وی نخستین رئیس مجلس شورای اسلامی و چهارمین رئیس جمهور ایران در دو دوره پیاپی بین سال‌های ۱۳۶۸ تا

ادامه مطلب  

سن هاشمی رفسنجانی  

سن هاشمي رفسنجانی
سن هاشمي رفسنجانی
سن هاشمي رفسنجانی
اکبر هاشمي بهرمانی (زادهٔ ۳ شهریور ۱۳۱۳ در رفسنجان - درگذشتهٔ ۱۹ دی ۱۳۹۵ در تهران) مشهور به علی اکبر هاشمي رفسنجانی روحانی سیاستمدار ایرانی، مفسر قرآن،[۲][۳] رئیس اسبق مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، نمایندهٔ مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری و رئیس هیئت مؤسس و هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی بود. وی نخستین رئیس مجلس شورای اسلامی و چهارمین رئیس جمهور ایران در دو دوره پیاپی بین سال‌های ۱۳۶۸ تا

ادامه مطلب  

هاشمی  

ارادت من به آقاي هاشمي روند سینوسی (البته با فرکانس پایین) داشت و از مخالف سرسخت یکم قبل از ۸۸ به ارادت قلبی بعد ۸۸ تا دیشب رسید.
نماز جمعه سال ۸۸ صحبت‌های آقا رو که شنیدم چقدر نظرم نسبت به اصول اعتقادی ایشون عوض شد. هر وقت بحث ایشون بود سریع خطبه‌های سال ۸۸ رو می‌آوردم و توی کلمه کلمه‌ش فکر می‌کردم. هیچ راه فراری وجود نداشت. چیزی که من می‌فهمیدیم یه رابطه‌ی دو طرفه و صمیمی بین رهبر و کسی که تاثیر و تاکید زیادی در انتخاب شخص رهبر داشت.
دیشب ک

ادامه مطلب  

داستان مرگ  

بسم اللهدر دفتر حیات بشر، کس نخوانده استجز داستان مرگ حدیث مسلمی...پ.ن یک. شاید بتوان گفت تنها اتفاق قطعی زندگی، تمام شدنش است! پارادوکس جالبی است... پ.ن دو. نه در این فضای حساس و احساسی، بلکه در جای خود، بررسی تفکرات و گرایش های مرحوم هاشمي بسیار مهم است.پ.ن سه. یادم هست زمانی این نکته را از شهید بهشتی خواندم که نباید در مورد افراد قضاوت کرد؛ اما باید موضع داشت (مضمونی نزدیک به این). در مورد آقاي هاشمي هم قطعا ما نه توان قضاوت داریم و نه وظیفه؛ و ح

ادامه مطلب  

فیلم لحظه فوت آیت الله هاشمی رفسنجانی  

فیلم لحظه فوت آیت الله هاشمي رفسنجانی
ساعاتی پیش ، آیت الله هاشمي رفسنجانی در بیمارستان تجریش دار فانی را وفاع گفت و به ملکوت اعلا پیوست ،
علت
این فوت را حمله قلبی اشاره کرد ، در همین راستا ، مقام معظم رهبری متنی
را برای فوت آیت الله رفسنجانی منتشر کرد که در آن فوت آیت الله اکبر هاشمي
را تسلیت گفتند
همچنین آقاي روحانی نیز در متنی ، فوت آیت الله رفسنجانی ، یار همیشگی انقلاب و ایران و امام را تسلیت گفت .

ادامه مطلب  

زمان تشییع پیکر هاشمی رفسنجانی+پیام تسلیت رهبری  

خبر فوت هاشمي رفسنجانی
علت مرگ هاشمي رفسنجانی
مراسم تشییع پیکر آیت الله هاشمي رفسنجانی
فوت آیت الله هاشمي رفسنجانی در بیمارستان در یکشنبه 19 دی 95
خبر در گذشت یار دیری امام و رهبری هاشمي رفسنجانی در بیمارستان تایید شد
خبر بستری شدن هاشمي رفسنجانی در یکی از بیمارستانهای تهران را یکی از مسئولان ارشد وزارت بهداشت در گفت‌وگو با تسنیم تایید کرد.
گفته می‌شود حال عمومی وی در هنگام مراجعه به بیمارستان نامساعد بوده است.
مراسم تشییع هاشمي رفسنجانی


ادامه مطلب  

هاشمی؟هاشمی رفسنجانی؟  

از اتاقم بیرون میام و میشنوم که عزیزجون زنگ زده و گفته هاشمي مرده. خب طبیعیه باور نکنم و تلوزیونو روشن میکنمو میزنم شبکه خبر و در کمال بهت و حیرت زیرنویسو میبینم که خبر رو تائید میکنه. به خودم میگم: "هعی دختر، چقدر مردن اتفاقیه".

ادامه مطلب  

علت فوت هاشمی رفسنجانی چیست  

درگذشت هاشمي رفسنجانی
برای اولین بار یکی از خبرگزاریهای مهم تنها خبر ناراحتی قلبی رفسنجانی را رسانه ای کرد, اما با گذشت زمان یک خبر دیگر منتشر شد مبنی بر اینکه خانواده هاشمي رفسنجانی با نگرانی فراوان در بیمارستان تجریشش تهران حاضر شدند .
 
عکس و فیلم دردناک از مرگ هاشمي رفسنجانی + حاشیه جنجالی
 
ابتدا خبر درگذشت هاشمي رفسنجانی به صورت شایعه منتشر شد . بیشتر کانالهای تلگرامی خبر از درگذشت رئیس تشخیص مصلحت نظام می دادند اما هیچ رسانه دولت

ادامه مطلب  

آغاز به کار 10 واحد تولید عوامل بیولوژیکی در اردبیل  

به گزارش برنا، عدیل  سروی ظهر امروز در جلسه جمع‌بندی گزارش سالانه کاهش مصرف سموم در اردبیل اظهار داشت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در حال حاضر مبارزه بيولوژيکي با آفات در 18 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان اردبیل انجام شده است.
ادامه مطلب

ادامه مطلب  

برگزاری دومین و سومین ضمن خدمت ناحیه 3  

جلسه ی دوم دوره ی ضمن خدمت :
پنج شنبه:۱۳۹۵/۱۰/۱۶ادامه ی مباحث جناب آقاي دکتر مختاری ودرادامه درارتباط باادیان مختلف وشبهات درآن باهمراهی جناب آقاي صادقی حافظ کل قرآن وحافظ نهج البلاغه تاساعت ۱انشالله حضور بهم میرسانیم...
جلسه ی سوم :جمعه ۱۷دی ماه باموضوع خانواده وارتباطات موثر درخانواده وشیوه ی گفتگوی موثردرخانواده وخانواده شناسی درخدمت جناب آقاي دکتر محمدی هستیم ...
فقط تنهاانتظار گروه آموزشی ازهمکاران گرامی این که رعایت نظم وسکوت جلسه ر

ادامه مطلب  

برگزاری دومین و سومین ضمن خدمت ناحیه 3  

جلسه ی دوم دوره ی ضمن خدمت :
پنج شنبه:۱۳۹۵/۱۰/۱۶ادامه ی مباحث جناب آقاي دکتر مختاری ودرادامه درارتباط باادیان مختلف وشبهات درآن باهمراهی جناب آقاي صادقی حافظ کل قرآن وحافظ نهج البلاغه تاساعت ۱انشالله حضور بهم میرسانیم...
جلسه ی سوم :جمعه ۱۷دی ماه باموضوع خانواده وارتباطات موثر درخانواده وشیوه ی گفتگوی موثردرخانواده وخانواده شناسی درخدمت جناب آقاي دکتر محمدی هستیم ...
فقط تنهاانتظار گروه آموزشی ازهمکاران گرامی این که رعایت نظم وسکوت جلسه ر

ادامه مطلب  

آیت الله هاشمی رفسنجانی درگذشت  

به گزارش گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ آیت الله هاشمي رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دقایقی پیش درگذشت.محمد هاشمي برادر آیت الله هاشمي بعدازظهر امروز از بستری شدن وی در بیمارستان به دلیل عارضه قلبی خبر داده بود.

ادامه مطلب  

استیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی | رحلت و ارتحال هاشمی رفسنجانی | hashemi rafsanjani sticker  

استیکر ارتحال آیت الله هاشمي رفسنجانی
ضمن عرض تسلیت استیکربلاگ به مناسبت ارتحال حضرت آیت الله اکبر هاشمي رفسنجانی به محضر امت و امام امت اسلامی، استیکر بلاگ برآنست تا استیکر هایاین عزیز بزرگوار و یادگار انقلاب را در زمانی هرچه کوتاه تر طراحی و در اختیار عموم قرار دهد، لذا تا ساعاتی دیگر منتظر طراحی و انتشار استیکر های ارتحال آیت الله هاشمي رفسنجانی باشید.در این پست آپدیت خواهد شد...لینک استیکرهادرادامه خواهدآمد

ادامه مطلب  

استیکر آیت الله هاشمی رفسنجانی | رحلت و ارتحال هاشمی رفسنجانی | hashemi rafsanjani sticker  

استیکر ارتحال آیت الله هاشمي رفسنجانی
ضمن عرض تسلیت استیکربلاگ به مناسبت ارتحال حضرت آیت الله اکبر هاشمي رفسنجانی به محضر امت و امام امت اسلامی، استیکر بلاگ برآنست تا استیکر هایاین عزیز بزرگوار و یادگار انقلاب را در زمانی هرچه کوتاه تر طراحی و در اختیار عموم قرار دهد، لذا تا ساعاتی دیگر منتظر طراحی و انتشار استیکر های ارتحال آیت الله هاشمي رفسنجانی باشید.در این پست آپدیت خواهد شد...لینک استیکرهادرادامه خواهدآمد

ادامه مطلب  

انا لله و انا الیه راجعون  

آیت الله هاشمي رفسنجانی یار دیرین امام و رهبری بر اثر عارضه قلبی درگذشت.
نظر رهبر انقلاب در مورد آیت الله هاشمي 
من از سال ۱۳۳۶ - یعنی ۵۲ سال قبل - ایشان را از نزدیک می شناسم. آقاي هاشمي از اصلی ترین افراد نهضت در دوران مبارزات بود؛ از مبارزین جدی و پیگیرِ قبل از انقلاب بود.
این مرد بارها تا مرز شهادت پیش رفته. قبل از انقلاب اموال خودش را صرف انقلاب می کرد و به مبارزین می داد. اینها را جوان ها خوب است بدانند. بعد از انقلاب ایشان مسئولیت های زیادی

ادامه مطلب  

آیت الله هاشمی رفسنجانی دار فانی را وداع گفت  

آخرین وضعیت جسمانی هاشمي رفسنجانی به شرح ذیل می‌باشد.
 
۱۹:۰۰
هاشمي‌رفسنجانی به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شد
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل عارضه قلبی در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شد.
 
۱۹:۴۲
هاشمي‌رفسنجانی دار فانی را وداع گفت
بر اساس پیگیری‌های خبرنگار خبرگزاری دانشجو مشخص شد که هاشمي رفسنجانی دقایقی پیش دار فانی را وداع گفت.
 
این ضایعه را تسلیت گفته و از خداوند متعال برای ایشان،
غفران الهی و برای خانواده‌ آیت‌ا

ادامه مطلب  

آیت الله هاشمی رفسنجانی درگذشت  

آیت‌الله هاشمي که از ساعاتی پیش به دلیل عارضه قلبی در
بیمارستان شهدای تجریش بستری شده بود دقایقی قبل با وجود تلاش پزشکان دار
فانی را وداع گفت.آیت الله هاشمي در سن ۸۲ سالگی از ارکان نظام
جمهوری اسلامی ایران بود و در پست‌های کلیدی همچون ریاست مجمع تشخیص مصلحت
نظام، ریاست مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و ریاست مجلس خبرگان رهبری
حضور داشت.
 

ادامه مطلب  

درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی  

اوست جاودانه تا ابد
ضایعه ی درگذشت  یار  امام ورهبری . مفسر قرآن کریم   حضرت آیت الله هاشمي رفسنجانی را به پیشگاه  ولی عصر ورهبر فرزانه ی انقلاب و همچنین عموم علاقمندان  به ایشان تسلیت عرض می نماییم
آن فقید سعید  همواره درسنگرهای مهم  خدمت به مردم وانقلاب با بردباری واخلاص وتدبیر واعتدال موفق بوده و خار چشم دشمنان ملت ونظام و میهن محسوب می شد.
خدمات ارزنده ی مرحوم آقاي هاشمي رفسنجانی فرموش شدنی نیست ومردم قدر شناس ما مهروایثاروصلابت اخلاص

ادامه مطلب  

درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی  

اوست جاودانه تا ابد
ضایعه ی درگذشت  یار  امام ورهبری . مفسر قرآن کریم   حضرت آیت الله هاشمي رفسنجانی را به پیشگاه  ولی عصر ورهبر فرزانه ی انقلاب و همچنین عموم علاقمندان  به ایشان تسلیت عرض می نماییم
آن فقید سعید  همواره درسنگرهای مهم  خدمت به مردم وانقلاب با بردباری واخلاص وتدبیر واعتدال موفق بوده و خار چشم دشمنان ملت ونظام و میهن محسوب می شد.
خدمات ارزنده ی مرحوم آقاي هاشمي رفسنجانی فرموش شدنی نیست ومردم قدر شناس ما مهروایثاروصلابت اخلاص

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1