یلدای یلدای یلدا...‌  

امشبم تموم شد....
صبح کلاس سیالات بود...خداروشکر خیالم از سیالات راحته...تا الان هفت نمره دارم....
بعدش تحلیل دو....خوب بود...راضی ام.....خداروشکر...
بعد ی خواب....سالن....شب یلدا....
زنگم زدم خونه ابجیم گوشیو برداشت....
گفت که خانواده ی عابدپور اومدن....
خداروشکر اونورم خوشگذشته....
خدایا......
هیچی.....خودت خدایی بهتر میدونی....
شب خوش

ادامه مطلب  

اولین روز کارورزی  

کلمات کلیدی :توصیف حالت عاطفی .محیط فیزیکی مدرسه.روابط بادانش آموزان ومسولان.کلاس داری.بازدید
بنام خداوندی که آرزوی دل بنده حقیررابه جای آوردومرا درچنین محیط آرامش بخش وپرازمهرومحبت قرارداد.
پسازروزی سخت وفشرده وکلاس های پی درپی ,یکشنبه فرارسید درانتظار روزی متفاوت بودم .روزی که درطول سه ترم گذشته تجربه ی آن رانداشتم .اولین روزکارورزی ,واولین روزی که مقدمه وشروع خدمت مقدس معلمی برای من بود چون دوستان وهم کلاسی های من هفته قبل این تجربه ر

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1